• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 6

                วันที่ 28 มกราคม 2561 ที่บริเวณสนามกีฬากลาง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการร่วมการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 38 ปี และก้าวสู่ปีที่ 39 แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง ทำให้ปราศจากโรคภัยและห่างไกลยาเสพติด รวมถึงเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และจังหวัดนครปฐม ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

                สำหรับการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ประกอบด้วย ฮาล์ฟมาราธอน 21.5 กิโลเมตร, มินิฮาล์ฟมาราธอน 10.8 กิโลเมตร และเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 3.5 กิโลเมตร โดยมีชมรม สโมสร กลุ่มนักวิ่งต่างๆ ตลอดจนนักศึกษา และประชาชน กว่า 10,000 คน ร่วมเดิน วิ่ง ไปตามเส้นทางที่สะอาด เขียวขจี สวยงาม ปลอดภัย ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ภายในพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ อีกทั้งมีการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักวิ่งเป็นอย่างดี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มีแผนดำเนินการจัดงานวิ่งมาราธอนและยกระดับไปถึงการแข่งขันระดับนานาชาติในโอกาสต่อไปอีกด้วย