• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม กอ.รมน.ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีไม่สามารถผ่านเข้า-ออกที่สาธารณะได้เกือบ 10 ปี

                วันที่ 19 มกราคม 2561 พลตรีชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายยงยุทธ สวนทอง นายอำเภอสามพราน, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา, หมวดรักษาความสงบเรียบร้อย กองพันทหารช่างที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9,ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จากกรณีที่นายพยอม บุญกอง และญาติอีก 3 ครอบครัว ได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม เนื่องจากไม่สามารถผ่านเข้า-ออก ทางสาธารณะประโยชน์ได้มาเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปี โดยนางฐิติมา สุบรรณภาส ได้ทำรั้วคอนกรีตและประตูเหล็กปิดทางสาธารณะประโยชน์ ซึ่งที่ผ่านมาต้องแก้ปัญหาโดยการล่องแพข้างที่สาธารณะเข้าไปยังบ้าน โดยนายพยอมได้ร้องขอความเป็นธรรมต่อหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่ปี 2559 ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสามพราน, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม, ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย จนถึงคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ก็ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาแนวทางแก้ไขตามที่ได้รับเรื่องร้องขอความเป็นธรรม พร้อมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยนางจุฑามาศ รอดคลองตัน ผู้แทนนายพยอม และนายธีระยุทธ สุบรรณภาส ผู้แทนนางฐิติมา ซึ่งได้ตกลงใจที่จะให้รื้อถอนกำแพงและประตูเหล็กที่ปิดกั้นทางเข้าออกบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ได้ร่วมกันรังวัดที่ดินพื้นที่ดังกล่าว โดยมีพันตำรวจโทธีระเกียรติ สุบรรณภาส ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกในพื้นที่ ที่มีการสร้างกำแพงและประตูเหล็ก ได้ทำหนังสือยินยอมให้รื้อถอนกำแพงและประตู ซึ่งในวันนี้ (19 มกราคม 2561) ได้บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับการสนับสนุนเครื่องมือและเครื่องจักร จากนายศิริพันธ์ พันธ์เจริญ อดีตกำนันตำบลคลองจินดา ได้ร่วมกันดำเนินการรื้อถอนกำแพงและประตู พร้อมปรับพื้นที่ทางสาธารณะเพื่อเปิดทางเข้า-ออก ซึ่งเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย และยุติปัญหาความเดือนร้อนในครั้งนี้