• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เตรียมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 6

                วันที่ 17 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตกีฬาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 6 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 05.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการร่วมการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 38 ปี และการก้าวสู่ปีที่ 39 แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมุ่งให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง ทำให้ปราศจากโรคภัยและห่างไกลยาเสพติด รวมถึงเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และจังหวัดนครปฐม ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

                สำหรับการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน จะประกอบไปด้วย ฮาล์ฟมาราธอน 21.5 กิโลเมตร, มินิฮาล์ฟมาราธอน 10.8 กิโลเมตร และเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 3.5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางวิ่งที่สะอาดเขียวขจี สวยงาม ปลอดภัย ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ภายในพื้นที่กว่า 7,800 ไร่ อีกทั้งมีการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักวิ่งเป็นอย่างดีอีกด้วย

                ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หมายเลขโทรศัพท์ 0 3435 5570, 08 6581 9687 และ 08 5932 7216 สำหรับฮาล์ฟมาราธอน ค่าสมัคร 300 บาท, มินิฮาล์ฟมาราธอน ค่าสมัคร 250 บาท และเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ค่าสมัคร 200 บาท ซึ่งผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้