• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเนื่องในวันครูครั้งที่ 62 ประจำปี 2561

                วันที่ 16 มกราคม 2561 ที่หอประชุมอาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ตลอดจนส่งเสริมยกย่องและเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม ความสามัคคี ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน

                โอกาสนี้ พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเนื่องในวันครู เพื่อให้โอวาทธรรมแก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,500 คน จากนั้นได้ร่วมกันสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบเกียรติบัตร และรางวัลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาในจังหวัดนครปฐม

                สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2561 ประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 62 รูป พิธีบูชาปฐมบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีคารวะครูอาวุโส การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการแข่งขันกีฬาอีกด้วย