• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
กลุ่มจิตอาสา อ.กำแพงแสนร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

                เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เป็นประธานในการจัดกิจกรรม kick off การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสอดส่องผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  โดยมี จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อำเภอกำแพงแสนร่วมประชาสัมพันธ์พฤติกรรมเสี่ยง ดูแล สอดส่อง บุคคลในชุมชน/หมู่บ้าน ไม่ให้เกิดการเมาแล้วขับ และ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และขอความร่วมมือในการเมาแล้วไม่ขับ ปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่ยิงปืนขึ้นฟ้า และจุดพลุก่อนได้รับอนุญาต ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2561 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน