• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
กลุ่มจิตอาสา อ.สามพรานร่วมจัดกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจโดยการทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ อ.สามพราน

                เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายยงยุทธ  สวนทอง นายอำเภอสามพราน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ. นักเรียน  นายกอบต.บ้านใหม่  กำนัน. ผู้ใหญ่บ้าน. ตลอดจนจิตอาสาร่วมโครงการจิตอาสา " เราทำความดีด้วยหัวใจ " ที่ตำบลบ้านใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยร่วมกันจัดกิจกรรมกำจัดวัชพืชคลองบางพูด กำจัดวัชพืชคลองศาลตาขุน และร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์สะพานเทียนดัด อ.สามพราน เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ในพื้นที่ อ.สามพรานให้มีความสะอาดเป็นเมืองน่าอยู่น่าชม