• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
วันที่หกของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2561 จังหวัดนครปฐม เกิดอุบัติเหตุรวม 60 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 61 คน และผู้เสียชีวิตรวม 6 คน

                วันที่ 3 มกราคม 2561 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 จังหวัดนครปฐม ได้สรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 2 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”เกิดอุบัติเหตุ 9 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 9 คน และไม่มีผู้เสียชีวิต

                สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุในวันวันที่ 6 ของการรณรงค์ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 3 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บลดลง 4 ราย จำนวนผู้เสียชีวิตไม่มี ทั้งนี้ อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด สภาพรถ และสภาพถนนไม่ปลอดภัย ส่วนยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ และรถปิคอัพ อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด คือ - อ.เมือง 26 ครั้ง อ.กำแพงแสน 12 ครั้ง อ.นครชัยศรี 11 ครั้ง อ.สามพราน 4 ครั้ง อ.บางเลน 3 ครั้ง อ.ดอนตูม 2 ครั้ง อ.พุทธมณฑล 2 ครั้ง อำเภอที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ อ.เมือง 28 ราย อ.กำแพงแสน 13 ราย อ.นครชัยศรี 9 ราย อ.สามพราน 4 ราย อ.บางเลน 3 ราย อ.พุทธมณฑล 2 ราย อ.ดอนตูม 2 รายอำเภอที่มีผู้เสียชีวิต คือ อ.นครชัยศรี 3 ราย อ.เมือง 1 ราย อ.กำแพงแสน 1 ราย อ.พุทธมณฑล 1 ราย

                สรุปสะสม 6 วัน (ระหว่างวันที่ 28 – 2 มกราคม 2561) เกิดอุบัติเหตุรวม 61 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 60คน และผู้เสียชีวิตรวม 6 คน ในส่วนของการตั้งจุดตรวจหลัก ประจำวันที่ 2 มกราคม 2561 มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ ประกอบด้วยตำรวจ , ขนส่ง , อปพร. , กำนัน/ผู้ใหญ่ บ้าน , ฝ่ายปกครอง , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุข จำนวน 14 จุดตรวจ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 652 คน โดยได้ทำการเรียกตรวจยานพาหนะตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 6,489 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการ จำนวน 2,210 ราย