• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

                วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 22.00 น. ที่บริเวณหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้น พระสงฆ์นำพุทธศาสนิกชนเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ให้มีความสงบสุขร่มเย็นตลอดปีใหม่นี้

                หลังจากนั้น พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ในวาระขึ้นปีใหม่ พร้อมลั่นฆ้องชัย 9 ครั้ง และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมากร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีจนถึงเวลา 01.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2561