• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
วันที่สามของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2561 จังหวัดนครปฐม เกิดอุบัติเหตุรวม 29 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 29 คน และผู้เสียชีวิตรวม 5 คน

                วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 จังหวัดนครปฐม ได้สรุปผลการปฏิบัติงานวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”เกิดอุบัติเหตุ 9 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 10 คน และมีผู้เสียชีวิต 3 คน

                สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุในวันวันที่สามของการรณรงค์ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา จำนวนการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 2 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 1  ราย จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด เมาสุรา ขับรถย้อนศร และทัศนะวิสัยไม่ดี

                ส่วนยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด คือ  อ.เมือง 5 ครั้ง รองลงมาคือ อ.พุทธมณฑล 2 ครั้ง  อ.ดอนตูม 1 ครั้ง อ.นครชัยศรี 1 ครั้ง อำเภอที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ อ.เมือง 7 ราย รองลงมา คือ อ.พุทธมณฑล 2 ราย และ อ.ดอนตูม 1ราย อำเภอที่มีผู้เสียชีวิต คือ อ.เมือง อ.นครชัยศรี และ อ.พุทธมณฑล อำเภอละ 1 ราย สรุปสะสม 3 วัน (ระหว่างวันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2560) เกิดอุบัติเหตุรวม 29 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 29 คน และผู้เสียชีวิตรวม 5 คน

                ในส่วนของการตั้งจุดตรวจหลัก ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2560 มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ ประกอบด้วยตำรวจ , ขนส่ง , อปพร. , กำนัน/ผู้ใหญ่ บ้าน , ฝ่ายปกครอง , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุข จำนวน 14 จุดตรวจ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 742 คน โดยได้ทำการเรียกตรวจยานพาหนะตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 6,652 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการ จำนวน 2,422 ราย