• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจในพื้นที่อำเภอต่างๆ

                วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ปลัดจังหวัด ป้องกันจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและจุดบริการประชาชน ณ บริเวณจุดบริการประชาชนตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จุดตรวจบริเวณถนนเพชรเกษม ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน และจุดตรวจบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 4 อำเภอพุทธมณฑล โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ประกอบด้วย ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ขนส่ง สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริการส่วนตำบล อป.พร. และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิกู้ภัย ผลัดเวรปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งคัด พร้อมบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ขับขี่อย่างจริงจัง และไม่ละเว้น อาทิ การคาดเข็มขัดนิรภัย การสวมหมวกนิรภัย ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ขับขี่รถย้อนศร และขับขี่รถขณะเมาสุรา จากการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในช่วงวันแรกที่ผ่านมา จังหวัดนครปฐม เกิดอุบัติเหตุ 6  ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 6 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 คน

                โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบน้ำดื่ม กาแฟ นม และน้ำผลไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจและจุดบริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง อีกด้วย