• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
วันแรกของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2561 จังหวัดนครปฐม เกิดอุบัติเหตุ 6 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 6 คน และผู้เสียชีวิต 1 คน

                วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 จังหวัดนครปฐม ได้สรุปผลการปฏิบัติงานวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”เกิดอุบัติเหตุ 6 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 6 คน และมีผู้เสียชีวิต 1 คน

                สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุในวันวันแรกของการรณรงค์ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 6 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บลดลง 7 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด  ขับรถเร็วเกินกำหนด และสภาพถนนไม่ปลอดภัย

                ส่วนยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด คือ อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 3 ครั้ง รองลงมา คือ อำเภอกำแพงแสน ดอนตูม และอำเภอนครชัยศรี อำเภอละ 1 ครั้ง ส่วนอำเภอพุทธมณฑล สามพราน และอำเภอบางเลน ยังไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ

                อำเภอที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 3 ราย รองลงมา คือ อำเภอกำแพงแสน ดอนตูม และอำเภอนครชัยศรี อำเภอละ 1 ราย สำหรับอำเภอพุทธมณฑล สามพราน และอำเภอบางเลน ยังไม่มีผู้บาดเจ็บ ในส่วนของการตั้งจุดตรวจหลัก ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2560 มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ ประกอบด้วยตำรวจ , ขนส่ง , อปพร. , กำนัน/ผู้ใหญ่ บ้าน , ฝ่ายปกครอง , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุข จำนวน 14 จุดตรวจ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 705 คน โดยได้ทำการเรียกตรวจยานพาหนะตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 7,837 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการ จำนวน 2,407 ราย