• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ

                วันที่ 29 เมษายน 2565 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีที่ 4 แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ประธานและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 และประธานดำเนินการโครงการแพทย์อาสาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้

                สำหรับโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีที่ 4 แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดขึ้นโดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ แพทยสภา และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2565 ณ บริเวณ หน้าองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางแก่ประชาชน และพระภิกษุสงฆ์ ตามความต้องการของชุมชน อีกทั้งลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาการเดินทางของผู้ป่วย และลดคิวการรักษาหรือผ่าตัดโรคเฉพาะทางในต่างจังหวัด โดยมีบริการ 14 คลินิก ได้แก่ คลินิกฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน, คลินิกหัวใจและหลอดเลือด, คลินิกมะเร็งเต้านม, คลินิกกระดูกและข้อ, คลินิกตรวจสุขภาพและโรคทั่วไป, คลินิกรับบริจาคโลหิต, คลินิกโรคระบบทางเดินปัสสาวะ, คลินิกผิวหนัง และ LASER, คลินิกจักษุ, คลินิกทันตกรรม, คลินิกผ่าตัดหู, คลินิกฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่, คลินิกวีลแชร์ และคลินิกกฎหมาย โดยมีทีมแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาช่วยเหลือผู้ป่วย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด