• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 และศาลแขวงนครปฐม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี 2565

                วันที่ 21 เมษายน 2565 ที่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 และศาลแขวงนครปฐม นายบุญชัย กริชชาญชัย รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี 2565 โดยมีคณะรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 นายเสริมพงศ์ ไชยปุรณะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ต ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 7 และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชประสงค์แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อวงการศาลยุติธรรม อีกทั้งเพื่อน้อมรำลึกแห่งการสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ 140 ปี

                โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ปลูกต้นพะยูง บริเวณบ้านพักอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ปลูกผักสวนครัวบริเวณบ้านพักผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7 กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับทางโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม กิจกรรมออกกำลังกาย เดิน-วิ่ง และการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและเทคโนโลยีดิจิทัลของศาลดิจิทัล (D-Court) ณ ห้องโถง ศาลแขวงนครปฐม ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด