• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
รองผู้ว่าฯ กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ดูแลความปลอดภัยของประชาชนช่วงเดินทางกลับจากเทศกาลสงกรานต์

                วันที่ 17 เมษายน 2565 นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจและด่านชุมชน ในพื้นที่อำเภอบางเลนและอำเภอพุทธมณฑล โดยมีนายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาล อปพร. อสม. ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจตลอด 24 ชั่วโมง

                โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหวัดนครปฐม ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจและด่านชุมชน พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย กระตุ้นเตือนประชาชนให้สวมหมวกนิรภัย ไม่ขับรถเร็ว และเมาไม่ขับอย่างเคร่งครัด อีกทั้งดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ซึ่งในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเดินทางกลับจากภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ส่งผลให้การจราจรหนาแน่นในบางเส้นทาง อีกทั้งการขับขี่ยานพาหนะเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เหนื่อยล้าและหลับใน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้

                สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน เทศกาลสงกรานต์ ปี 2565  (วันที่ 11-17 เมษายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2565 เกิดอุบัติเหตุรวม 23 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 23 คน และเสียชีวิต 2 คน