• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

                นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 ที่กำลังจะมาถึง พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เตรียมตัวเดินทางเพื่อกลับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และเพื่อทำบุญตามประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย จึงขอให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งตนเองรวมถึงผู้ร่วมเดินทาง เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถแพร่ระบาดได้ง่าย ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาควรตรวจ ATK อย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง อีกทั้งแนะนำให้ญาติผู้ใหญ่หรือบิดามารดาที่อยู่ทางบ้าน รับวัคซีนให้ครบตามจำนวน รวมถึงเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 เข็มที่ 4 เพื่อป้องกันในการได้รับเชื้อและอาจมีอาการรุนแรง ในส่วนของการเดินทาง ขอให้เตรียมร่างกายให้มีความพร้อม ตลอดจนยานพาหนะ ควรตรวจสภาพให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และสิ่งที่สำคัญในการลดอุบัติเหตุ คือ ขับขี่ตามกฎจราจร มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง ไม่ขับขี่เร็วเกินกำหนด หรือว่าฝ่าฝืนสัญญาณจราจรต่างๆ หากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขอให้งดการใช้ยานพาหนะทุกชนิด พร้อมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องประชาชนชาวนครปฐมเคารพนับถือ ได้โปรดปกป้องคุ้มครองให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บ ขอให้เดินทางไปและกลับโดยสวัสดิภาพ