• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐมเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันสำหรับผู้ที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการจากไวรัสโควิด-19ในการระบาดระลอกใหม่ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                วันนี้ (4 ม.ค.64 ) นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ  ปลัดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย จ่าจังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดนครปฐม กอ.รมน จังหวัด คลังจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และนายธวัชชัย นาคศรีสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม การเตรียมสถานที่กักกันสำหรับผู้ที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการจากไวรัสโควิด-19 สำหรับการระบาดระลอกใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังและสังเกตอาการจากไวรัสโควิด-19 การระบาดระลอกใหม่ได้มีพื้นที่ควบคุมและหยุดการแพร่เชื้อ

                โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความร่วมมือในการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เป็น Local Quarantine ของจังหวัด โดยใช้อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล 2 เป็นสถานที่กักกันสำหรับผู้ที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการจากไวรัสโควิด-19 เนื่องจากมีองค์ประกอบและความเหมาะสม มีทั้งหมด 60 ห้อง สามารถรองรับผู้กักกันได้สูงสุด จำนวน 120 คน ภายในมีระบบปรับอากาศ ระบบกล้องวงจรปิด รวมทั้งจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่จำเป็น ไว้บริการอย่างครบครัน ตลอดจนมีการจำกัดพื้นที่เป็นสัดส่วน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมสามารถรองรับผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าสถานที่กักได้แล้ว

                นอกจากนี้ ภายในพื้นที่กักกัน มีการจำกัดบริเวณเป็นสัดส่วน ตามมาตรฐานการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข มีระบบรักษาความปลอดภัย และคัดกรองการเข้า-ออก ของบุคคลภายนอก และภายในมหาวิทยาลัยฯ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งให้ความมั่นใจว่าบริเวณภายนอกสถานที่กักกันมีความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์