• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
รองผู้ว่าฯ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่

                วันนี้ (1 ม.ค. 64) นาย อภินันท์ เผือกผ่อง และ นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชน และด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 พื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอนครชัยศรี โดยหน่วยงานต่างๆ ได้บูรณาการในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการเดินทางให้กับประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

                โดย นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ออกตรวจ 4 จุด ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม ที่ศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยแขวงทางหลวงนครปฐม, จุดอำนวยความสะดวกรถโดยสารสาธารณะ บริเวณถนนหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม, ด่านชุมชนบริเวณ 8 แยก หน้าป้อมตำรวจนาสร้าง ตำบลนครปฐม และที่จุดตรวจหน้าวัดพะเนียงแตก ตำบลมาบแค

                ขณะที่ นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ตรวจเยี่ยม 4 จุด ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี ที่หน้าปั้มน้ำมันบางจาก ตำบลศรีษะทอง, สี่แยกวัดละมุด ตำบลวัดละมุด, สามแยกทางเข้างิ้วราย ตำบลงิ้วราย และที่จุดตรวจบริเวณหน้าพุทธมณฑล ถนนพุทธมณฑลสาย 4

                ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำในการให้บริการประชาชน พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกำชับการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการ โดยที่ด้านหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถจังหวัดนครปฐม มีการตรวจรถสาธารณะ รถบรรทุกส่วนบุคคล รถบรรทุกรับจ้าง เมีการติดตามพฤติกรรมการขับรถ การใช้ความเร็วในการขับขี่ และชั่วโมงการทำงานของผู้ขับขี่ ทั้งนี้ ทุกจุดตรวจได้บูรณาการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่ไปกับการควบคุม ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019