• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมล้างตลาดทั่วไทยไล่โควิด 19 รับปีใหม่ 2564

                วันนี้ (29 ธ.ค. 63) ที่ตลาดกิเลน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานจัดกิจกรรมล้างตลาดทั่วไทยไล่โควิด 19 รับปีใหม่ 2564ซึ่งกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทุกอำเภอ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อีกทั้งจังหวัดนครปฐม ได้มีประกาศมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยกำหนดให้ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโดยเคร่งครัด เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน พร้อมขอความร่วมมือปิดตลาดเป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

                นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในจังหวัดนครปฐม ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ล่าสุดวันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมจากการระบาดระลอกใหม่ รวมทั้งสิ้น 58 คน ทางจังหวัดได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการป้องกันตนเองให้ดีที่สุด โดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือสบู่ เว้นระยะห่างทางสังคม ลงทะเบียนไทยชนะทุกครั้งเมื่อไปในสถานที่ต่างๆ หลีกเลี่ยงไปในสถานที่ชุมชนแออัดหากไม่มีความจำเป็น นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนช่วยเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติตนเพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด 19

                จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอพุทธมณฑล หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชน ได้ร่วมกันล้างทำความสะอาดตลาดกิเลน ได้แก่ บริเวณลานตลาด อุปกรณ์และพื้นผิวสัมผัสต่างๆ พร้อมทั้งฉีดน้ำและน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

                ส่วนที่ตลาดเอื้ออาทร และตลาดนัดศาลายา นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายอำเภอพุทธมณฑล หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชน ได้ร่วมกันล้างทำความสะอาด และฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณตลาดเช่นเดียวกัน

                ทั้งนี้ ตลาดทุกแห่งในจังหวัดนครปฐม ได้ให้ความร่วมมือฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นอย่างดี โดยการกำหนดจุดเข้า-ออกตลาด มีจุดบริการล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ลงทะเบียนไทยชนะ และรักษาความสะอาดภายในตลาดอย่างสม่ำเสมอ