• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมยืนยัน สถานการณ์ ณ ขณะนี้ยังควบคุมได้ จังหวัดไม่ล็อกดาวน์

                นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยในการแถลงข่าว ที่ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดนครปฐม ว่า จากสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน จังหวัดนครปฐมยังไม่มีการประกาศล๊อกดาวน์ ทุกคนสามารถเดินทางได้ตามปกติ แต่ขอให้ระมัดระวัง และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่แออัด และใช้แอปพลิเคชั่น ไทยชนะ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมมีความห่วงใย และสั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการเชิงรุก รวมทั้งให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของร้านค้า สถานประกอบการต่างๆ ว่าได้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดถูกต้องหรือไม่  สำหรับการแชร์ข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์ขณะนี้ ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนขอให้ติดตามข้อมูลจากทางราชการเท่านั้น

                สำหรับการระบาดระลอกใหม่ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 30 ราย ใน 30 ราย เป็นคนไทยทั้งหมด เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร หรือเกี่ยวข้องกับผู้ที่ไปมา ซึ่งทางจังหวัดได้ทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนเข้าใจและร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ส่วนผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง เมื่อยังไม่ทราบผลการตรวจ ขอความร่วมมืออย่าได้เดินทางไปในสถานที่ต่างๆ และต้องกักตัวเอง เพื่อเป็นการดูแลตนเองและสังคม

                ด้าน นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครปฐม เมื่อวานนี้ (26 ธ.ค.63) สะสมรวม 30 ราย วันนี้พบเพิ่มอีก 7 ราย รวมเป็น 37 ราย โดย 7 รายที่เพิ่มขึ้น อยู่ที่อำเภอบางเลน 3 ราย ดอนตูม 3 ราย อำเภอเมืองนครปฐม 1 ราย ทั้ง 7 รายมีความสัมพันธ์กับ 30 รายแรก และทั้ง 37 ราย มีความเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งยังหาต้นตอได้อยู่ แต่ก็ได้เฝ้าระวังเพราะมีโอกาสที่เชื้อจะเล็ดลอดออกไป โดยผู้ป่วยทั้ง 37 ราย พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลบางเลน ซึ่งผู้ที่มีอาการน้อยจะอยู่ที่โรงพยาบาลบางเลน สำหรับการค้นหาเชิงรุกพบว่าผู้ติดเชื้อจะไม่ค่อยแสดงอาการ จึงขอให้ประชาชนระมัดระวัง และคิดว่ารอบตัวมีเชื้อทุกแห่ง ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

                สำหรับผู้ติดเชื้อทั้ง 37 ราย มีที่อำเภอเมืองนครปฐม 5 ราย อำเภอกำแพงแสน 7 ราย อำเภอนครชัยศรี 8 ราย อำเภอดอนตูม 5 ราย อำเภอบางเลน 12 ราย ส่วนที่อำเภอสามพรานและอำเภอพุทธมณฑลยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติมในอำเภอสามพราน ตั้งเป้าค้นหาทั้งคนไทยและต่างชาติ จำนวน 2,000 คน โดยจะดำเนินการให้เสร็จภายใน 3 วัน

                ในส่วนของเส้นทางที่ผู้ป่วยแต่ละคนเดินทางไป ได้นำมาจัดกลุ่มพบที่ที่มีผู้ป่วยไปขายของ หรือเดินทางไปในที่ต่างๆ คือ ตลาด ตลาดนัด ซึ่งจะได้ประกาศเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง เพื่อให้ประชาขนที่เดินทางไปในช่วงเวลานั้นลงทะเบียนให้ข้อมูลทาง QR Code เพื่อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะได้ตรวจสอบข้อมูลในระบบ และจะเชิญผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการมาตรวจคัดกรอง ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง จะต้องลงทะเบียนที่สาธารณสุขอำเภอ เพื่อทำการคัดกรองทั้งตลาด ซึ่งนายอำเภอและสาธารณสุขอำเภอได้ประสานเจ้าของตลาดให้ช่วยกันทำความสะอาด และเข้มข้นมาตรการในการควบคุมป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเจ้าของตลาดทุกแห่งได้ให้ความร่วมมืออย่างดี สำหรับสถานที่เสี่ยงกลุ่มที่ 2 ซึ่งอาจมีการรวมกลุ่มในการเล่นพนัน ขอให้ทุกคนที่เข้าไปในสถานที่เสี่ยง เฝ้าสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการในการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองต่อไป

                ทั้งนี้ ทางจังหวัดได้ดำเนินงานเชิงรุก จนถึงเวลา 16.00 น. วานนี้ มียอดสะสมในการตรวจคัดกรอง 4,687 ราย เป็นคนไทย 3,119 ราย ต่างชาติ 1,568 ราย และรอผลการตรวจอยู่บางส่วน เนื่องจากเป็นข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งเมื่อผลออกมาจะได้แจ้งให้ประชาชนทราบ ยืนยันว่าจังหวัดไม่มีการปกปิดข้อมูล การระบาดรอบนี้ถือว่ามีความรุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านมา และจังหวัดนครปฐมมีตัวเลขผู้ป่วยเพิ่ม ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ได้เฝ้าระวังและค้นหาอย่างต่อเนื่อง จากจำนวนข้อมูลที่มีจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งได้มีการปรับการทำงานและจะมีการรายงานข้อมูลให้ประชาชนทราบทุกวัน ช่วงเช้าเวลา 10.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 14.00 น.