• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐมสนธิกำลังตรวจสอบสถานประกอบการด้านแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

                วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายสุรศักดิ์ เจริญสิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และ พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายนายพิเชษฐ ศรีวัฒนตระกูล ป้องกันจังหวัดนครปฐม ทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดนครปฐม กอ.รมน.นครปฐม พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อให้คำแนะนำมาตรการ รวมถึงขอความร่วมมือในการงดเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยลงพื้นที่อำเภอดอนตูม เข้าตรวจสอบ บริษัท เอสพีเออินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป จำกัด 20/1 หมู่ 9 ต.สามง่าม อำเภอดอนตูม ประกอบกิจการประเภทปลากระป๋อง ขณะเข้าตรวจสอบพบแรงงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 30 คน และ บริษัท คิวเทคโปรดักส์ จำกัด หมู่ 1 ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม ขณะเข้าตรวจสอบพบเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 50 คน ผลการตรวจทั้ง 2 แห่ง ไม่พบแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และตรวจคัดกรองไม่พบผู้สุ่มเสี่ยงภายในโรงงาน                                                               

                ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้มีการพูดคุยกับนายจ้าง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ที่จังหวัดดำเนินการ และขอความร่วมมืองดเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ตลอดจนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโคติดเชื้อไวรัสโควิด-19