• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม ตรวจความพร้อมศูนย์กักกันเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

                นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสถานที่กักกัน เพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการผู้มีความเสี่ยงสูงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอบางเลน อำเภอกำแพงแสน และอำเภอพุทธมณฑล หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุดในจังหวัดนครปฐม มีผู้ติดเชื้อในรอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20-22 ธันวาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 8 คน ส่งผลให้มีผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อที่มีความเสี่ยงสูง ที่ต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

                นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ขณะนี้ทางจังหวัดได้พิจารณาสถานที่กักกันเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการผู้มีความเสี่ยงสูงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้จำนวน 4 แห่ง แห่งที่ 1 คือ โรงพยาบาลบางเลน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามด้วย แห่งที่ 2 คือ สวนแสนปาล์ม อำเภอกำแพงแสน สามารถรองรับผู้เฝ้าระวังได้จำนวน 96 คน แห่งที่ 3 คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม สามารถรองรับผู้เฝ้าระวังได้จำนวน 125 คน และแห่งที่ 4 คือ สถาบันสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล สามารถรองรับผู้เฝ้าระวังได้จำนวน 50-100 คน รวมถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันไว้เพื่อรองรับในเบื้องต้น ในส่วนของโรงพยาบาลบางเลน ขณะนี้มีความพร้อมและได้ดำเนินการกักกันผู้มีความเสี่ยงสูงแล้ว ส่วนอีกสามแห่งที่เหลือหากมีการตอบรับและมีความพร้อม ทางจังหวัดจะเร่งดำเนินการทันที