• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นตรวจตลาดค้าส่งปลาตามมาตรการป้องกันโควิด 19

                วันนี้ (22 ธ.ค.63) นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดนครปฐม นายอำเภอบางเลน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางเลน ฝ่ายปกครอง และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ ตลาดแพปลาบางเลนธานี และ ตลาดกลางปลาน้ำจืดบางเลนพัฒนาการประมง อำเภอบางเลน พร้อมสำรวจความหนาแน่นของแรงงานต่างด้าวที่ประกอบอาชีพ ในพื้นที่ตลาดดังกล่าว หลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้เพิ่มขึ้น 5 คน เป็นเพศชายทั้งหมด ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม 1 คน อำเภอบางเลน 3 คน และอำเภอกำแพงแสน 1 คน ซึ่งในขณะนี้ จังหวัดนครปฐม มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่อยู่ในระหว่างการรักษาของแพทย์ รวมทั้งสิ้น 8 คน ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีประวัติเดินทางไปยังตลาดปลา ตลาดกุ้ง ในจังหวัดสมุทรสาคร และเดินทางกลับมายังตลาดแพปลาในพื้นที่อำเภอบางเลน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังผู้มีความเสี่ยงสูงที่สัมผัสและใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้ออย่างใกล้ชิด

                นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนมาร่วมกันตรวจตามมาตรการของทางสาธารณสุข ตั้งแต่การคัดกรอง วัดอุณหภูมิ การใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซ็นต์ รวมทั้งการเว้นระยะห่าง เนื่องจากตลาดแห่งนี้ เป็นตลาดกลางค้าส่งปลาแห่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครปฐม และใหญ่กว่าตลาดกลางในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อีกทั้งมีแรงงานต่างด้าวทำงานอยู่ถึง 2000 กว่าคน ซึ่งทางอำเภอได้เรียกประชุมผู้ประกอบการเพื่อเน้นย้ำตามมาตราการแล้ว

                จากการลงพื้นที่ ในรวมภาพเป็นที่น่าพอใจ แต่ยังมีหลายส่วนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะในเรื่องของสุขลักษณะต่างๆ และความสะอาด รวมไปถึงที่พักซึ่งค่อนข้างเก่าและอาจจะอยู่กันอย่างแออัด ซึ่งได้กำชับทางผู้จัดการดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และถูกสุขลักษณะตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขต่อไป นอกจากนี้ ในวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 ทางสาธารณะสุขจะนำรถตรวจเชื้อเคลื่อนที่พระราชทานมาตรวจคนงานต่างด้าวในตลาด อีกด้วย