• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน

                เย็นวันนี้ (14 พ.ย.63) ที่วิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม กล่าวนำเจริญจิตภาวนา

                สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ คณะสงฆ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 อีกทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปด้วยดี

                ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐมกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน ถึงวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ และวัดสำคัญของแต่ละอำเภอ ซึ่งประชาชนในแต่ละพื้นที่ สามารถเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยแต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลือง เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน