• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครปฐม

                จังหวัดนครปฐม ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี พสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกปลาบปลื้ม และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครปฐม เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ หลายครั้ง

                ครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ทรงประกอบพิธีถวายผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ และทรงเททองหล่อพระร่วงโรจนฤทธิ์ จำลอง 19 นิ้ว 19 องค์ ทรงสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และทรงปลูกต้นจันทน์ ณ บริเวณข้างวิหารพระร่วง โรจนฤทธิ์

                พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร กล่าวว่า วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2540 ท่านได้มารับเสด็จพระราชดำเนิน บริเวณข้างวิหารพระร่วงโรจนฤทธิ์ พระองค์ทรงปลูกต้นจันทน์ จำนวน 1 ต้น พสกนิกรชาวจังหวัดนครปฐมต่างรู้สึกปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอาตมาที่ถวายการต้อนรับและได้สนทนากับพระองค์ พร้อมกล่าวว่าพสกนิกรของพระองค์ได้มาถวายการต้อนรับ และมีความปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่พระองค์ได้เสด็จมาองค์พระปฐมเจดีย์ พระองค์แย้มสรวล อาตมาจึงได้กล่าวถวายพระพรส่งเสด็จ หลังจากนั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับ

                ต้นจันทน์ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงปลูก เป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดนครปฐม มีลักษณะเป็นพืชยืนต้น มีดอกสีขาวรวมกันเป็นช่อ  และผลเป็นรูปกระสวยมีปีก เป็นไม้กลิ่มหอม ซึ่งวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมดูแล รดน้ำ ใส่ปุ๋ย บำรุงดิน ปัจจุบันต้นจันมีอายุได้ 23 ปี และยังคงมีลำต้นแข็งแรง สร้างบรรยากาศร่มรื่นและให้ความร่มเย็น ซึ่งพสกนิกรชาวจังหวัดนครปฐมต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

                สำหรับวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นปูชนียสถานสำคัญของประเทศไทย ที่โดดเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองนครปฐม มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโคตมพุทธเจ้า ลักษณะเป็นพระเจดีย์ใหญ่ รูประฆังคว่ำ ปากผายมหึมา โครงสร้างเป็นไม้ซุงรัดด้วยโซ่เส้นมหึมา ก่ออิฐถือปูน ประดับด้วยกระเบื้องปูทับ มีวิหาร 4 ทิศ กำแพงแก้ว 2 ชั้น เป็นที่เคารพสักการบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

                พระปฐมเจดีย์ เดิมเรียกว่า ‘พระธมเจดีย์’ มีฐานะเป็นมหาธาตุหลวงของแผ่นดินสุวรรณภูมิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) มีพระราชวินิจฉัยว่า พระธมเจดีย์องค์นี้อาจสร้างขึ้น เมื่อคราวพระสมณทูตในพระเจ้าอโศกมหาราช เดินทางมาเผยแผ่ศาสนายังสุวรรณภูมิก็เป็นได้ เพราะพระเจดีย์เดิมมีลักษณะทรงโอคว่ำ แบบเดียวกับพระสถูปสาญจี แต่ปรากฏว่ามียอดเป็นแบบปรางค์ ซึ่งพระองค์ฯ ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า อาจมีเจ้านายพระองค์ใดมาบูรณะไว้ก็เป็นได้ ทั้งนี้จึงพระราชทานนามใหม่ว่า “พระปฐมเจดีย์” ด้วยทรงเชื่อว่านี่คือเจดีย์แห่งแรกของสุวรรณภูมิ และในทุกปีทางวัดได้จัดให้มีงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ในวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ถึงวันแรม 5 ค่ำ เดือน 12 รวมทั้งหมดเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน เพื่อให้ประชาชนได้มากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมชมความงดงามขององค์พระปฐมเจดีย์แห่งนี้