• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ

                วันนี้ (14 พ.ย.63 ) นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานนำข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 7 และที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

                โดยในวันนี้ได้ร่วมกันทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีบริเวณทางเท้า เพื่อความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย จิตอาสาพระราชทานทุกคนต่างมีความปลื้มปีติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดนครปฐม อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์