• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐมจัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

                วันนี้ (1 ต.ค.63) ที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยมี นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และภาคส่วนต่างๆ ร่วมในพิธี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงประกอบพระราชภารกิจมากมายนานัปการ

                ทางด้านวรรณกรรม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงริเริ่มการค้นคว้าศิลาจารึกในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งทรงมีพระราชประสงค์ให้ขุดคลองเจดีย์บูชา เชื่อมโยงจากแม่น้ำท่าจีน ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี ผ่านหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ ทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์ มุ่งสู่แม่น้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่จังหวัดนครปฐม อีกทั้งยังเสด็จมาบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์เป็นครั้งใหญ่ เมื่อปี พ.ศ.2396 โดยสร้างครอบเจดีย์องค์ที่ 1 และองค์ที่ 2 ของเดิมไว้ นอกจากนี้ พระองค์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์ไทยที่ยิ่งใหญ่ ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ล่วงหน้าถึง 2 ปี ณ ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ปวงชนชาวไทยจึงถวายพระราชสมัญญานามว่าทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์”