• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563

                วันที่ 18 กันยายน 2563 ที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายอำเภอสามพราน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

                นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 กำหนดให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชนงดจับสัตว์น้ำทุกชนิด ในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี สำหรับกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติในครั้งนี้ ได้มีการปล่อยปลาตะเพียนขาวจำนวน 250,000 ตัว และปลาตะเพียนทอง 250,000 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี