• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐมจัดฝึกอบรมทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร

                วันนี้ (10 ก.ย. 63) ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ หรือ Drone เพื่อการเกษตร โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่กำลังแรงงาน ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ตลอดจนผู้ถูกเลิกจ้างว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

                นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน 16 นครปฐม กล่าวว่า สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นหลักสูตร 18 ชั่วโมง ประกอบด้วย การฝึกภาคทฤษฎี ณ ห้องฝึกอบรมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม และฝึกภาคปฏิบัติ ณ แปลงนาสาธิตการฝึก หมู่ที่ 5 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 85 คน ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 คน โดยกิจกรรมการฝึกเน้นทักษะความรู้ในภารกิจภาคเกษตรกรรม เพื่อให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรม เป็นผู้บังคับกาศยานไร้คนขับที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ สามารถนำไปประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม และต่อยอดในอาชีพที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรกรในทฤษฎีที่ว่า "ทำน้อยได้มาก" อย่างยั่งยืน