• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม ผู้ว่าฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์

                วันนี้ (3 ก.ย. 63) นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีและอำเภอพุทธมณฑล โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ อาสารักษาดินแดน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนน

                นายชาญนะ เอี่ยม แสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 4–7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ทำให้มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก จังหวัดนครปฐมจึงได้บูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมวินัยจราจรในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตามโครงการถนนปลอดภัยของกระทรวงมหาดไทย โดยการลดความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อีกทั้งตรวจสอบความปลอดภัยของบุคคลและยานพาหนะ เช่น การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย การใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด พร้อมแนะนำเส้นทางการจราจร ตลอดจนดำเนินการลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากเมาไม่ขับ ด้วยการพูดคุย สอบถามผู้ขับขี่ เพื่อตรวจสภาพความพร้อม หากพบว่ามีระดับแอลกอฮอล์หรือมีอาการมึนเมา ให้งดการขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

                โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้มอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มชูกำลัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและจุดบริการประชาชน พร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดด้วยความเสียสละ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน