• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม กมธ.ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติฯสร้างความร่วมมือด้านการจัดการสาธารณภัย

                วันนี้ (31 ส.ค.63) ที่ห้องทวารวดีแกรนด์บอลรูม โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ดร.พาณุวัฒน์ สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดนครปฐม ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร คนที่ 4 เป็นประธานเปิดการสัมมนาการบูรณาการความรู้ด้านการกู้ชีพกู้ภัยและการจัดการสาธารณภัย โดยมี นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเกียรติและบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา

                คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการกู้ชีพกู้ภัย และการบรรเทาสาธารณภัยอย่างถูกต้อง ตลอดจนให้ผู้เข้าสัมมนา ซึ่งประกอบด้วย อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยจากมูลนิธิต่างๆ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน นักวิทยุสมัครเล่น และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 600 คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการสื่อสารและการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการสาธารณภัย รวมทั้งบูรณาการความรู้ด้านการกู้ชีพกู้ภัย สร้างความตระหนักและความร่วมมือในการจัดการสาธารณภัยระหว่างภาคส่วนต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ