• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม..จัดเตรียมทรัพยากรและบุคลากรพร้อมรับมือ หากเกิด Covid-19 ระลอกที่ 2

                วันนี้ (18 ส.ค.63) ที่ห้องประชุมอภิรมย์ฤดี ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการฝึกเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ระลอกที่ 2 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ซึ่งรับสัญญาณจากห้องยุทธนาธิการ ศาลาว่าการกลาโหม เพื่อทดสอบแผน/แนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในระดับต่างๆ ทดสอบแผนและแนวทางการจัดสรรและบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤตด้านการสาธารณสุข กรณีผู้สงสัยติดเชื้อ ผู้ป่วยจำนวนมาก ซึ่งการฝึกครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 โดยมีส่วนรับการฝึก 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และจังหวัดชลบุรี และจังหวัดที่ซักซ้อมผ่านระบบ 7 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก สระแก้ว ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ และจังหวัดภูเก็ต และอีก 66 จังหวัด เป็นการรับทราบการเตรียมพร้อม โดยทุกจังหวัดจะต้องจัดทำแผนเผชิญเหตุให้พร้อมรับเหตุการณ์

                ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมมีความพร้อมในการรับมือ หากเกิดการระบาดของโรค Covid-19 ระลอกที่ 2 แม้การระบาดในรอบแรกจะคลี่คลายลงแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอดเวลา ซึ่งการฝึกเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ระลอกที่ 2 เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดของโรค ที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็ว และเป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข สำหรับการจัดทำแผนเผชิญเหตุ ทางจังหวัดได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และปกครองจังหวัด เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำแผนเผชิญเหตุให้มีความสมบูรณ์ต่อไป อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือพี่น้องชาวนครปฐมทุกคนดำเนินการตามมาตรการนครปฐม 6 วิถีใหม่ อย่างเคร่งครัด คือ อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ถือหลักสะอาด ปราศจากแออัด เคร่งครัดไทยชนะ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดซ้ำขึ้นอีก