• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม..จิตอาสาร่วมเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ

                วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม จิตอาสาพระราชทาน ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ และประชาชน ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนเพชรเกษม กม.40+800 ฝั่งขาเข้านครปฐม ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งนำจิตอาสาพระราชทานกล่าวคำปฏิญาณตน และร่วมกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาด พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือ ร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน

                จังหวัดนครปฐม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินโครงการ “ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้ให้จังหวัดดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้งอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ