• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าฯ นครปฐม กำชับ ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการ นครปฐม 6 วิถีใหม่ อย่างเคร่งครัด

                วันนี้ (29ก.ค.63) นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ ที่ห้องประชุมพิมานปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแนวทางการทำงานของทุกหน่วยงาน ว่า ปัญหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ยังน่าเป็นห่วง แม้ประเทศไทยจะไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 2 เดือนแล้วก็ตาม ดังนั้นจึงขอให้ปฏิบัติตาม นครปฐม 6 วิถีใหม่ อย่างเคร่งครัด คือ อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ถือหลักสะอาด ปราศจากแออัด เคร่งครัดไทยชนะ พร้อมทั้งขอให้เชิญชวนพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรฐานของจังหวัดนครปฐม รวมทั้งต้องเร่งดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ โดยโครงการต่างๆ ของภาครัฐที่หยุดชะงักในช่วงโควิด-19 ขอให้รีบดำเนินการ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจมากขึ้น และต้องมีมาตรการในการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ขณะนี้ จังหวัดนครปฐมจะมีการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหา โควิด-19 ของจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 21-23 สิงหาคมนี้ ที่จังหวัดระยอง

                ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมกล่าวว่า โลกหลังโควิดจะต้องปรับตัวอย่างไร ขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกคนศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด ในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการโควิดจังหวัดนครปฐมจะลดระดับการปฏิบัติการลง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 แต่ทุกส่วนราชการยังต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดที่มีอยู่เดิมทั้งหมด