• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐมจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 69 รูป ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                วันนี้ (28 ก.ค. 63) ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ 68 รูป โดยมีพระพรหมเวที ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร นำพระสงฆ์รับบิณฑบาต เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 อีกทั้งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

                 ซึ่งในวันนี้ จังหวัดนครปฐมได้จัดกิจกรรรมต่างๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสักการะ, พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน, การจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ ตั้งแต่เวลา 19.00 น.