• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม มอบสิ่งของพระราชทานแก่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม

                วันนี้ (25 ก.ค.63) ที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม คุณจันทนี ธนรักษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีในครั้งนี้

                สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม ได้เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2531 มีเนื้อที่จำนวน 13 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา โดยมีภารกิจในการสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ฐานะยากจน ถูกทอดทิ้ง ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือขาดผู้ให้ความช่วยเหลือดูแล ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีผู้สูงอายุในความดูแล จำนวนทั้งสิ้น 41 ราย เป็นชาย 20 ราย เป็นหญิง 21 ราย และมีข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์ฯ จำนวน 22 ราย

                สำหรับสิ่งของพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้ ประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ยังความปลื้มปิติแก่ผู้รับการสงเคราะห์ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยทุกข์สุขของประชาชนมาโดยตลอด