• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                วันนี้ (25 ก.ค.63) ที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชบริพารในพระองค์ ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม และประชาชนจิตอาสา เป็นจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมการเก็บขยะ กิ่งไม้ เศษวัสดุ ลอกคูน้ำ รางระบายน้ำ ฉีดล้างพื้นลานและถนน ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ และตัดหญ้า ทั้งบริเวณภายในและภายนอกสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันที่เป็นเคารพรักของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า