• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม..จัดพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติฯ

                วันนี้ (24 ก.ค.63) ที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม ได้จัดให้มีพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนครปฐม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี โครงการนี้จังหวัดนครปฐมร่วมกับกรมปศุสัตว์ และทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจังหวัดนครปฐมได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จำนวนโคไถ่ชีวิต 25 ตัว และในครั้งนี้เป็นการจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครั้งที่ 2 จำนวนโค 37 ตัว จำนวนกระบือ 10 ตัว รวมทั้ง 2 ครั้ง จำนวน 72 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งโค-กระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิตได้มอบให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงรายละ 1 ตัว เป็นการต่อชีวิตโค-กระบือที่จะถูกนำไปฆ่าให้มีชีวิตยืนยาวต่อไป เป็นชีวิตทานบารมี และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร