• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม..องคมนตรีเปิดกิจกรรมร้อยดวงใจราชภัฏทั่วธานี เทิดพระบารมีองค์ราชัน

                วันนี้ (24 ก.ค.63) ที่ห้องประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ  โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิการบดีและผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จำนวน 38 แห่ง นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

                จากนั้น องคมนตรี พร้อมด้วยอธิการบดีและผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 28 ตัวแทนมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ มอบกล้าพันธุ์พืชสวนครัวและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้นำท้องถิ่น 4 พื้นที่ ได้แก่ ตำบลหนองปากโลง ตำบลวังตะกู ตำบลนครปฐม และชุมชนรอบกรมการสัตว์ทหารบก เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบต้นกล้าพันธุ์พืชสวนครัวและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปากโลงที่มาร่วมพิธี จำนวน 290 ครัวเรือน

                ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 28 มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และกรมการสัตว์ทหารบก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ร้อยดวงใจราชภัฏทั่วธานี เทิดพระบารมีองค์ราชัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนช่วยเหลือประชาชนผู้มีฐานะยากจนในท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้นำชุมชน ท้องถิ่น และจิตอาสา ในการแสดงน้ำใจอันดีงามเพื่อช่วยเหลือประชาชน

                หลังจากนั้น พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจน/ผู้ป่วยติดเตียง และมอบกล้าพันธุ์พืชสวนครัว ให้กับ 3 ครอบครัว ในพื้นที่รอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตำบลหนองปากโลง และปลูกกล้าไม้ยืนต้น พร้อมทั้งพบปะ นักศึกษา จิตอาสาและประชาชนในแปลงนา สาธิตการปลูกผักสวนครัวและปลูกไม้ยืนต้น