• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
รองผู้ว่าฯ ติดตามการดำเนินงานป้องกันโควิด 19 ของโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ

                วันนี้ (3 ก.ค.63) นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำชายล้วน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันเชื้อโควิด-19 โดยได้ตรวจเยี่ยมหอพัก ห้องเรียน และจุดต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติ เพื่อรองรับการเปิดเรียนเป็นอย่างดี มี Best Practice ด้านงานพยาบาลที่มีการจัดห้อง Isolation Room ไว้สำหรับนักเรียนที่มีอาการเสี่ยง สามารถเป็นต้นแบบการปฏิบัติสำหรับโรงเรียนประจำ ที่นักเรียนต้องมาอยู่ร่วมกันได้

                นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวฝากกับเด็กๆ ว่า ทุกคนต้องปรับตัว เพราะเป็นการเรียนวิถีใหม่ ที่ต้องใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง และไม่อยู่ในที่แออัด เพื่อป้องกันโควิด-19 รวมทั้งเมื่อกลับบ้านหรือไปสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก ต้องใช้แอปพลิเคชั่น ไทยชนะ ขอให้เด็กๆ ช่วยกันเป็นหูเป็นตา มีใครไม่ใส่หน้ากาก หรือมีร้านค้าที่ไม่จัดระเบียบ เห็นเพื่อนหรือพบใครที่มีอาการผิดปกติ ขอให้รีบแจ้งคุณครู แจ้งผู้ปกครองทันที ถ้าทุกคนช่วยกัน และดำเนินการตามมาตรการที่ทางรัฐบาลและจังหวัดกำหนด เชื่อว่าทุกคนจะปลอดภัย และจะได้เรียนตามแผนการเรียนที่กำหนดไว้แน่นอน

                โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีหอพัก หรือที่เรียกว่า "บ้าน" เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นที่พักอาศัยในช่วงระหว่างที่อยู่โรงเรียน บ้านหนึ่งจะมีนักเรียนประมาณ 300 คน โดยรับนักเรียนตั้งแต่ ป.5 จนถึง ม.6