• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
คณะนักศึกษา วปอ.61 แจกถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

                วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณซุ้มพุทธมามกะ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หรือ วปอ. ปี 2561 ร่วมจัดกิจกรรมส่งกำลังใจให้ชุมชน สู้ภัย COVID-19 โดยร่วมแจกข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม จำนวน 300 ชุด แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม รวมทั้งมอบพัดลมผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 20 ตัว ให้เรือนจำกลางนครปฐม ตลอดจนมอบเงิน นมผง และสิ่งของจำเป็นให้กับมูลนิธิเด็กโครงการบ้านทานตะวัน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

                สำหรับประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของในวันนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการลงทะเบียน พร้อมแจกบัตรคิว จัดระเบียบแถวในการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนเข้ารับสิ่งของทุกคน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ซึ่งที่ผ่านมาคณะนักศึกษา วปอ. ปี 2561 ได้จัดกิจกรรมส่งกำลังใจให้ชุมชน สู้ภัย COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และในวันนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19