• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
กาชาดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้

                วันที่ 26 พฤษภาคม 2563  นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางปิติมา รักพานิชมณี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม  นายอำเภอนครชัยศรี  สาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี  ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอนครชัยศรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ที่อยู่ในเขตอำเภอนครชัยศรี  ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 6 ราย และอำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 1 ราย โดยมอบเงินช่วยเหลือและชุดอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น พร้อมทั้งให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต และให้คำแนะนำการดูแลและรักษาสุขภาพ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19