• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม รับมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า 100,000 ชิ้น

                วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องแถลงข่าวศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รับมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า 100,000 ชิ้น จาก นายประเสริฐ โฆษิตพิรุณ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดสรรหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ให้กับส่วนราชการในจังหวัดนครปฐม ส่งมอบให้กับกลุ่มแพทย์ ผู้เสี่ยงโรค รวมถึงพ่อค้า แม่ค้า วินมอร์เตอร์ไซด์ที่ประกอบอาชีพ โดยมีส่วนราชการ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงงานอุตสาหกรรม รวม 31 แห่ง รับมอบ

                โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้กล่าวขอบคุณที่ได้มอบสิ่งของในครั้งนี้ ซึ่งที่ผ่านมามีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนบริษัท ห้างร้าน สมาคม และกลุ่มบุคคลต่างๆ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และมอบสิ่งของเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการดูแลรักษาและช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19