• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรปี 2561 จัดกิจกรรมส่งกำลังใจให้ชุมชน สู้ภัย COVID-19

                วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณตลาดพันล้าน ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หรือ วปอ. ปี 2561 ร่วมจัดกิจกรรมส่งกำลังใจให้ชุมชน สู้ภัย COVID-19 โดยร่วมแจกอาหารปรุงสำเร็จ อาหารแห้ง ถุงยังชีพ จำนวน 600 ชุด และน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ชุด แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสามพราน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

                สำหรับประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของในวันนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการลงทะเบียน พร้อมแจกบัตรคิว จัดระเบียบแถวในการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนเข้ารับสิ่งของทุกคน ตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี

                ทั้งนี้ คณะนักศึกษา วปอ. ปี 2561 ได้จัดกิจกรรมส่งกำลังใจให้ชุมชน สู้ภัย COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และในวันนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งในวันที่ 30 พฤษภาคมนี้ คณะนักศึกษา วปอ. ปี 2561 จะจัดกิจกรรมแจกอาหารปรุงสำเร็จ อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ช่วยเหลือประชาชน ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม