• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าฯ นครปฐม รับมอบถุงยังชีพ 2,000 ชุด จาก บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนช่วงโควิด-19

                วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องแถลงข่าวศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รับมอบถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด มูลค่า 600,000 บาท จาก นายนิยม รอดนิล ผู้จัดการเมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เขตนครปฐม พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ทางจังหวัดนครปฐมจัดสรรให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ ที่ประสบภาวะเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด-19

                โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้กล่าวขอบคุณที่ได้มอบสิ่งของในครั้งนี้ ซึ่งที่ผ่านมามีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนบริษัท ห้างร้าน สมาคม และกลุ่มบุคคลต่างๆ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และมอบสิ่งของเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการดูแลรักษาและช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19