• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าฯนครปฐม ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายอย่างเคร่งครัดป้องกันโควิดระบาดซ้ำ

                นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากที่จังหวัดนครปฐมได้มีประกาศมาตรการผ่อนปรน ฉบับที่ 30-40 ไป เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนออกมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือทุกคนปฏิบัติตามวิถีชีวิตใหม่ ปรับตัวสู่ New Normal ก่อนออกจากบ้านต้องเตรียมหน้ากากอนามัย มีการเว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการที่ผู้ประกอบการได้ดำเนินการตามมาตรการผ่อนปรนของจังหวัด เพื่อไม่ให้จังหวัดนครปฐมเข้าสู่ปัญหาโควิด-19 เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งหากทุกคนให้ความร่วมมือดำเนินการอย่างเข้มข้น จริงจัง การผ่อนคลายในระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ก็จะตามมา แต่หากเกิดการแพร่ระบาดอีก อาจต้องมีการปิดร้านค้าต่างๆ เช่นเดิม 

                ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมยังเชิญชวนให้ทุกคนใช้แอพพลิเคชั่น ไทยชนะ โดยขอให้ผู้ประกอบการทุกราย ทั้งในและนอกห้าง ติด QR Code แอพพลิเคชั่น ไทยชนะ ไว้ที่หน้าร้าน เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกคนสามารถแสดงตัวตนทั้งก่อนเข้าและเมื่อออกจากร้าน การดำเนินการดังกล่าวจะเกิดผลดี หากเกิดปัญหาการระบาดซ้ำ การติดตามตัวจะง่ายขึ้นและจำกัดเฉพาะกลุ่ม วันนี้จังหวัดนครปฐมไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 25 ทำให้ทุกคนสบายใจ แต่กระทรวงสาธารณสุขยังมีความเป็นห่วง และต้องดำเนินการต่อเนื่องต่อไป ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน