• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐมรับมอบเงินบริจาคจำนวน1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และมอบหน้ากากอนามัย N95 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                วันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานรับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท จากบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) โดยนายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต เป็นผู้แทนในการมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แจกจ่ายให้กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้บุคลากร และเจ้าหน้าที่ มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก

                จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบหน้ากากอนามัย N95 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย โดยมอบให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 3,000 ชิ้น และเรือนจำกลางนครปฐม 500 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 3,500 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ใช้ในการปฏิบัติงาน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

                โอกาสนี้ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวขอบคุณ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการดูแลรักษาและช่วยเหลือประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

                สำหรับจังหวัดนครปฐม มีผู้ป่วยไวรัส COVID-19 ที่กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 12 ราย กลับบ้านแล้ว 5 ราย ซึ่งในวันนี้ (7 เม.ย. 63) ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่และไม่มีผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังสังเกตอาการ ขณะที่ผู้ป่วยยืนยันที่รักษานอกระบบจังหวัด กลับบ้านได้แล้ว 2 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาลอีก 4 ราย