• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
ชี้แจงสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 6 เม.ย 63 ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่

                วันที่ 6 เมษายน 2563  ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย  นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม นางสาวเมธินี นิชรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมชี้แจงถึงสถานการณ์ COVID-19 จ.นครปฐม และทพ.ทัตต์ชนนท์ พชรพสิษฐ์กุล มาพูดคุยช่วง Tip&Trick สู้ภัยโควิด

                ซึ่งสถานการณ์ Covid- 19 จ.นครปฐม ประจำวันที่ 6 เม.ย. 63 ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่  มีผู้ป่วยกำลังรักษาในโรงพยาบาล 12 ราย กลับบ้านแล้ว 5 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 17 ราย  และมีผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังสังเกตอาการ ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลทางห้องปฏิบัติการ  2 ราย

                ขณะที่ผู้ป่วยยืนยันที่รักษานอกระบะจังหวัด กลับบ้านได้แล้ว 2 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาล 4 ราย รวมสะสม 6 ราย มีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังกลับบ้านแล้ว 317 ราย เนื่องจากตรวจไม่พบเชื้อ สำหรับผู้ที่ต้องกักกันตัวเองที่บ้านยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง 14 วัน 1,254 ราย

                โดยที่ผ่านมานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทยจนถึงขณะนี้ จังหวัดนครปฐม มีผู้ที่เข้าระบบเฝ้าระวังสะสมรวมทั้งหมด 336 ราย สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้ง 17 ราย แยกเป็นกลับมาจากต่างประเทศ 4 ราย ใกล้ชิดกับผู้ป่วย 9 ราย สถานบันเทิง 1 ราย และสนามมวย 3 ราย