• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม ชี้แจงสถานการณ์ COVID-19 ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่

                วันที่ 3 เมษายน 2563  ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย  แพทย์หญิงมนิธี ต่อเศวตพงศ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม นางสาวเมธินี นิชรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมชี้แจงถึงสถานการณ์ COVID-19 จ.นครปฐม และทพ.ทัตต์ชนนท์ พชรพสิษฐ์กุล มาพูดคุยช่วง Tip&Trick สู้ภัยโควิด

                นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ Covid- 19 จ.นครปฐม มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 16 ราย กลับบ้านแล้ว 4 ราย ส่วนอีก 12 รายกำลังรักษาในโรงพยาบาล  และมีผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังสังเกตอาการ ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลทางห้องปฏิบัติการ 3 ราย

                ขณะที่ผู้ป่วยยืนยันที่รักษานอกจังหวัดสะสม 6 ราย กลับบ้านได้แล้ว 2 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 4 ราย มีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังกลับบ้านแล้ว 269 ราย เนื่องจากตรวจไม่พบเชื้อ สำหรับผู้ที่ต้องกักกันตัวเองที่บ้านยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง 14 วัน อีก 1,286  ราย

                 โดยที่ผ่านมานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทยจนถึงขณะนี้ จังหวัดนครปฐม มีผู้ที่เข้าระบบเฝ้าระวังสะสมรวมทั้งหมด 272 ราย สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้ง 16 ราย แยกเป็นกลับมาจากต่างประเทศ 3 ราย ใกล้ชิดกับผู้ป่วย 9 ราย สถานบันเทิง 1 ราย และสนามมวย 3 ราย