• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
รองผู้ว่าฯ มอบนโยบายผู้เข้าอบรมการดูแลผู้ป่วยโควิด

                วันที่ 2 เมษายน 2563 ที่โรงเรียนทวารวดี ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบนโยบายแก่ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และกลุ่มเสี่ยง ซึ่งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดต่อเชื่อไวรัสโควิด-19 การติดต่อ การแพร่ระบาด รวมถึงระบบการเคลื่อนย้าย การส่งต่อผู้ป่วย ตลอดจนการป้องกันการติดเชื้อ การทำลายเชื้อ และการทำความสะอาดสถานที่เพื่อการป้องกันและทำลายเชื้อโรคและการกำจัดขยะ รวมถึงการฝึกใส่ชุดป้องกันการติดเชื้อ

                ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เทศบาลนครนครปฐม และมูลนิธิในพื้นที่จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหน่วยงาน 5 คน พร้อมยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) สำหรับการอบรมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรม จะทำหน้าที่เป็นครู ก. เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่อไป