• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐมชี้แจงสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 1 เม.ย 63 ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่

                วันที่ 1 เมษายน 2563 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พล.ต.ต.คำรณ บุญเลิศ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม และแพทย์หญิงมนิธี ต่อเศวตพงศ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ร่วมชี้แจงถึงสถานการณ์ COVID-19 จ.นครปฐม

                นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ Covid- 19 จ.นครปฐม มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 16 ราย กลับบ้านแล้ว 4 ราย ส่วนอีก 12 รายกำลังรักษาในโรงพยาบาล  และมีผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังสังเกตอาการ ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลทางห้องปฏิบัติการ 9 ราย

                ขณะที่ผู้ป่วยยืนยันที่รักษานอกจังหวัดสะสม 5 ราย กลับบ้านได้แล้ว 1 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 4 ราย มีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังกลับบ้านแล้ว 238 ราย เนื่องจากตรวจไม่พบเชื้อ สำหรับผู้ที่ต้องกักกันตัวเองที่บ้านยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง 14 วัน อีก 1,090  ราย 

                โดยประเด็นสำคัญจากการแถลงในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากการประชุม คกก.โรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ได้มีมติที่ประชุม 3 เรื่อง คือ 1.ขอความร่วมมือร้านสะดวกซื้อทุกประเภท ดำเนินการป้องกันตามมาตรการดังนี้  จัดให้ลูกค้ายืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ให้พนักงานทุกคนใส่หน้ากากอนามัย และแนะนำให้ลูกค้าทุกคนใส่หน้ากากอนามัยด้วย รวมถึงจัดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการลูกค้า และดูแลไม่ให้ลูกค้าอยู่ในร้านในร้านมากเกินไป รวมทั้งขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องแอลกอฮอล์ในร้านสะดวกซื้อทุกร้านซึ่งจะมีหนังสือขอความร่วมมือตามมาตรา 22 ออกไป หากทางร้านไม่ให้ความร่วมมือจะใช้อำนาจตามมาตรา 35 สั่งปิดต่อไป ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรใช้มาตรการเบาไปหาหนักเพื่อให้มีการปรับตัวกันก่อน

                2. ไม่อนุญาตให้เปิดร้านวัสดุก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากมีการร้องขอเข้ามาให้เปิด ทั้งนี้ร้านดังกล่าวมีลักษณะคล้ายช้อปปิ้งมอลล์ทำให้คนเข้าไปรวมกลุ่มเป็นจำนวนมาก ประกอบกับสถานการณ์ในขณะนี้ยังไม่ดีขึ้น หากจะใช้ช่องทางการขายออนไลน์และนัดลูกค้ามารับสินค้าสามารถทำได้

                3.ขอความร่วมมือทุกองค์กร เช่น อปท. ชมรม วัด หน่วยงานต่างๆ งดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/ พิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใกล้ชิดกัน ประกอบกับผู้สูงอายุเสี่ยงติดโรคได้ง่าย ทั้งนี้ทางจังหวัดนครปฐม จะมีประกาศเพิ่มเติมออกไป